Công trình phát sinh tăng vòi phun hệ thống PCCC xưởng Tiến Hùng của công ty

BEST SUN TECHNOLOGY

Công trình phát sinh tăng vòi phun hệ thống PCCC xưởng Tiến Hùng của công ty

  • Công trình phát sinh tăng vòi phun hệ thống PCCC xưởng Tiến Hùng của công ty 1
  • Công trình phát sinh tăng vòi phun hệ thống PCCC xưởng Tiến Hùng của công ty 2
  • Công trình phát sinh tăng vòi phun hệ thống PCCC xưởng Tiến Hùng của công ty 3
  • Công trình phát sinh tăng vòi phun hệ thống PCCC xưởng Tiến Hùng của công ty 4

Công trình phát sinh tăng vòi phun hệ thống PCCC xưởng Tiến Hùng của công ty

Đánh giá Công trình này
Tổng 16 điểm / 10 phiếu

Công trình khác

Công trình hệ thống trung tâm báo cháy POLYTEX FAR EASTERN

Công trình điện HENG LI

Công trình lắp đặt hệ thống PCCC mở rộng xưởng công ty PRIME ASIA

Công trình tủ điện cao áp tại công ty TNHH PAIHONG VIỆT NAM

Công trình lắp điện nhà xưởng mới Lạc Tỷ II

Công trình điện chiếu sáng và động lực trong xưởng Thái Thành

Công trình điện khí nhà xưởng mới- Kim Bảo Sơn

Công trình cơ điện PROTEK IND CO., LTD