BEST SUN TECHNOLOGY

Công trình điện HENG LI

  • Công trình điện HENG LI 1
  • Công trình điện HENG LI 2

Công trình điện HENG LI

Đánh giá Công trình này
Tổng điểm / phiếu

Công trình khác

Công trình lắp đặt hệ thống PCCC mở rộng xưởng công ty PRIME ASIA

Công trình tủ điện cao áp tại công ty TNHH PAIHONG VIỆT NAM

Công trình lắp đặt hệ thống điện thiết bị & chiếu sáng xưởng PRIME ASIA

Công trình xây dựng nhà xưởng mới Tỷ Xuân

Công trình hệ thống trung tâm báo cháy POLYTEX FAR EASTERN

Công trình lắp điện nhà xưởng mới Lạc Tỷ II

Công trình phát sinh tăng vòi phun hệ thống PCCC xưởng Tiến Hùng của công ty

Công trình điện chiếu sáng và động lực trong xưởng Thái Thành