Công trình cơ điện PROTEK IND CO., LTD

BEST SUN TECHNOLOGY

Công trình cơ điện PROTEK IND CO., LTD

Công trình cơ điện PROTEK IND CO., LTD

Công trình cơ điện PROTEK IND CO., LTD

Đánh giá Công trình này
Tổng điểm / phiếu

Công trình khác

Công trình điện khí nhà xưởng mới- Kim Bảo Sơn

Công trình điện chiếu sáng và động lực trong xưởng Thái Thành

Công trình phát sinh tăng vòi phun hệ thống PCCC xưởng Tiến Hùng của công ty

Công trình lắp điện nhà xưởng mới Lạc Tỷ II

Công trình điện nước xưởng Tiến Hùng (ETOP)

Công trình xây dựng xưởng Long An