Xây dựng nhà xưởng mới Tân Tỉ Việt Nam

BEST SUN TECHNOLOGY

Xây dựng nhà xưởng mới Tân Tỉ Việt Nam

Xây dựng nhà xưởng mới Tân Tỉ Việt Nam

Xây dựng nhà xưởng mới Tân Tỉ Việt Nam

Đánh giá Công trình này
Tổng điểm / phiếu

Công trình khác

Công trình xây dựng nhà xưởng mới- đầu máy xe KWANG YANG

Công trình xây dựng nhà xưởng công đoạn 2- dệt may ECLAT Ru Hung

Công trình xây dựng nhà xưởng mới Tỷ Xuân

Công trình lắp đặt hệ thống điện thiết bị & chiếu sáng xưởng PRIME ASIA

Công trình tủ điện cao áp tại công ty TNHH PAIHONG VIỆT NAM