Công trình xây dựng nhà xưởng mới Tỷ Xuân

BEST SUN TECHNOLOGY

Công trình xây dựng nhà xưởng mới Tỷ Xuân

Công trình xây dựng nhà xưởng mới Tỷ Xuân

Công trình xây dựng nhà xưởng mới Tỷ Xuân

Đánh giá Công trình này
Tổng điểm / phiếu

Công trình khác

Công trình xây dựng nhà xưởng công đoạn 2- dệt may ECLAT Ru Hung

Xây dựng nhà xưởng mới Tân Tỉ Việt Nam

Công trình xây dựng nhà xưởng mới- đầu máy xe KWANG YANG

Công trình lắp đặt hệ thống điện thiết bị & chiếu sáng xưởng PRIME ASIA

Công trình tủ điện cao áp tại công ty TNHH PAIHONG VIỆT NAM

Công trình lắp đặt hệ thống PCCC mở rộng xưởng công ty PRIME ASIA

Công trình điện HENG LI