Công trình xây dựng nhà xưởng mới- đầu máy xe KWANG YANG

BEST SUN TECHNOLOGY

Công trình xây dựng nhà xưởng mới- đầu máy xe KWANG YANG

  • Công trình xây dựng nhà xưởng mới- đầu máy xe  KWANG YANG 1
  • Công trình xây dựng nhà xưởng mới- đầu máy xe  KWANG YANG 2

Công trình xây dựng nhà xưởng mới- đầu máy xe KWANG YANG

Đánh giá Công trình này
Tổng điểm / phiếu

Công trình khác

Xây dựng nhà xưởng mới Tân Tỉ Việt Nam

Công trình xây dựng nhà xưởng công đoạn 2- dệt may ECLAT Ru Hung

Công trình xây dựng nhà xưởng mới Tỷ Xuân

Công trình lắp đặt hệ thống điện thiết bị & chiếu sáng xưởng PRIME ASIA